Kvalitetspolicy


Sveriges Motorgaranti AB är en aktiv och innovativ partner till samarbetspartners.


Genom våra tjänster erbjuder vi våra kunder möjligheten att stå skyddade när olyckan är framme genom vår motorgaranti.


För oss innebär detta att vi ska stå till kundens förfogande och på bästa möjliga sätt alltid leverera bästa möjliga resultat och kvalité.


För att uppnå detta ska alla medarbetare:

Ha rätt kompetens

Arbeta processinriktat med tydligt formulerade kvalitetsmål

Ha ett professionellt arbetssätt där vi gör rätt från början

För att uppnå detta ska hela vår verksamhet:

Följa upp vårt arbete mot uppsatta kvalitetsmål

Ständigt vidareutveckla vårt arbetssätt

Följa lagar och förordningar samt tillgodose våra garantitagares krav


KONTAKT

kundtjanst@motorgaranti.se

Telefon: 08 - 863 676

Sveriges Motorgaranti AB

Box 1262

116 74 Stockholm

© Copyright 2018 by Sveriges Motorgaranti AB