Miljöpolicy


Sveriges Motorgaranti AB arbetar aktivt med miljön i åtanke.

Vår grundinställning är att vi tillsammans kan göra stor skillnad med små enkla handlingar.


Vår miljöpolicy innefattar följande riktlinjer:


Vid inköp ska vi göra miljömedvetna val och välja det mest miljöfördelaktiga alternativet i de fall vi kan.


När resor planeras ska alternativ som minskar vår klimatpåverkan alltid övervägas. Kollektivtrafik och samåkning ska eftersträvas i största möjliga mån.


 Samtliga medarbetare ska veta hur återvinningsarbetet är organiserat på arbetsplatsen och vi ska arbeta kontinuerligt för att förbättra vår avfallshantering.


Företaget ska fortsätta arbeta med vår handlingsplan innehållandes övergripande mål för hur vi ska förbättra och fördjupa vårt miljöarbete.

KONTAKT

kundtjanst@motorgaranti.se

Telefon: 08 - 863 676

Sveriges Motorgaranti AB

Box 1262

116 74 Stockholm

© Copyright 2018 by Sveriges Motorgaranti AB